Projekt eObjednanie pre klienta Asseco CE Slovensko. | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

eObjednanie
projekt

eObjednanie

Objednanie je jednou z mnohých služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) spravovanou Národným centrom zdravotníckych informácií.

Klient
Asseco CE (Slovensko)
Typ projektu
Web application, Backend services
Technológie
C_SHARP, GIT, NET, NETCORE
Rok
od 2022

Zadanie

Objednanie je jednou z mnohých služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) spravovanou Národným centrom zdravotníckych informácií. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umožňuje zaregistrovať sa a zverejňovať termíny vyšetrení. Občania majú možnosť prostredníctvom webovej aplikácie bezplatne sa objednávať na vyšetrenie na konkrétny termín v rámci doplnkových ordinačných hodín, požiadať o pridelenie termínu v rámci ordinačných hodín, vyhľadať informácie o ambulanciách, vyhľadať informácie o objednávke, prípadne ju zrušiť.

Popis realizácie

Cieľom NCZI je zatraktívniť, zjednodušiť používanie a zároveň rozšíriť službu Eobjednania o nové funkcionality ako napríklad: umožniť občanom objednávanie na presný termín aj v rámci ordinačných hodín, rozšíriť možnosti vyhľadávania termínov, optimalizovať vyhľadávanie termínov, dočasne obsadiť termín na portáli v reálnom čase, stotožniť pacienta v jednotnej referenčnej údajovej základni, redizajn webovej aplikácie v súlade s dizajn manuálom elektronických služieb štátnej správy a mnoho ďalších. eObjednanie sa skladá z webovej aplikácie, synchronizačnej aplikácie, backendovej a gateway služby. Realizácia zmenovej požiadavky si vyžiadala implementačné zásahy do všetkých modulov eObjednania. Backendová časť je postavená na SOAP architektúre, využívajúc .NET technológiu WCF. Ako úložisko dát je používaný databázový server MS SQL, na ktorý sa pripájajú aplikácie prostredníctvom nástrojov ako Entity Framework a Dapper. Webová aplikácia portálu eObjednanie je postavená na frameworku ASP.NET Core MVC. Na frontendovej časti aplikácie sa používajú technológie ako Bootstrap, Knockout Typescript. Počas implementácie zmenových požiadaviek sa rozšírili o ďalšie ako SignalR a IDSK frontend. EObjednanie Gateway bolo na základe zadania potrebné transformovať z WCF služby na REST API. Pri jej implementácii sa už použili moderné technológie ako .NET 6 a gRPC.

Výsledok

Aktuálny stav: Prvá veľká zmenová požiadavka od spustenia pilotnej verzie eObjednania je vo fáze ukončenia implementácie a ďalšia, nadväzujúca zmenová požiadavka je v štádiu analýzy.

Čo na to jeden z vývojárov:

Napriek tomu, že sa na eHealthe používajú relatívne staré technológie, prácu na projekte vnímam ako veľmi cennú skúsenosť. Naučil som sa veľa nového, nielen z oblasti spracovania zdravotníckych informácií.

Tomáš, .NET developer

NASLEDUJÚCI PROJEKT

Integra

SystemHouse Solutions (Švédsko)