Čo je IT outsourcing - vysvetlenie pojmu | Coderama
Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
IT outsourcing

IT outsourcing

IT outsourcing je proces, pri ktorom organizácia prenecháva svoje informačné technológie a súvisiace služby externým poskytovateľom.

Tieto poskytovateľské spoločnosti sú špecializované na poskytovanie širokej škály IT služieb, ktoré sú potrebné pre organizáciu. Cieľom IT outsourcingu je zlepšenie efektívnosti, zníženie nákladov a zameranie sa na kľúčové oblasti organizácie.


Existujú rôzne formy IT outsourcingu, ktoré organizácie môžu využívať.

Plný outsourcing:

Pri tejto forme organizácia prenecháva všetky svoje IT funkcie a procesy externému poskytovateľovi. Ten je zodpovedný za správu a prevádzku všetkých IT systémov a infraštruktúry organizácie. Plný outsourcing môže zahŕňať aj riadenie a správu rizík spojených s IT.

Čiastočný outsourcing:

V tomto prípade organizácia vykonáva niektoré IT funkcie interným tímom, zatiaľ čo ostatné funkcie sú zverené externým poskytovateľom. Napríklad organizácia môže outsourcovať správu svojich serverov a sietí, zatiaľ čo interný tím sa zaoberá vývojom softvéru a podporou používateľov.

Procesný outsourcing:

Pri tomto type outsourcingu sa organizácia rozhodne prenechať konkrétny proces alebo oblasť svojho IT systému externému poskytovateľovi. To môže zahŕňať napríklad správu databáz, testovanie softvéru alebo poskytovanie zákazníckej podpory.

Cloudový outsourcing:

S nástupom cloudových technológií sa stáva populárnym aj outsourcing v oblasti cloudových služieb. Organizácie môžu outsourcovať svoje úložiská dát, výpočtovú kapacitu alebo dokonca celé aplikácie do cloudu. Týmto spôsobom získavajú prístup k výkonným a škálovateľným IT zdrojom bez potreby vlastniť a spravovať vlastnú infraštruktúru

Výhody IT outsourcingu zahŕňajú:

  • Nákladové úspory: Outsourcing IT služieb môže byť často lacnejší ako vytvorenie a udržiavanie interného IT tímu a infraštruktúry. Externí poskytovatelia majú špecializované znalosti a zdroje, ktoré im umožňujú efektívne poskytovať služby za nižšie náklady.
  • Zameranie na kľúčové oblasti: Outsourcing IT zodpovednosti organizácie umožňuje sústrediť sa na jej kľúčové oblasti a strategické ciele. Externý poskytovateľ sa stará o operatívne úlohy a technologické výzvy.
  • Prístup k špičkovým technológiám: Súčasní poskytovatelia IT služieb sú často vybavení najmodernejšími technológiami a know-how. Outsourcing môže organizácii umožniť prístup k pokročilým technologickým riešeniam bez potreby ich vlastniť a udržiavať interne.
  • Flexibilita a škálovateľnosť: Pri outsourcingu je možné ľahko prispôsobiť rozsah poskytovaných služieb podľa aktuálnych potrieb organizácie. To umožňuje pružne reagovať na meniace sa podmienky a zabezpečiť škálovateľnosť IT infraštruktúry.

Je dôležité, aby organizácia pri rozhodovaní o IT outsourcingu zvážila výhody a nevýhody a starostlivo vybrala spoľahlivého a skúseného poskytovateľa, ktorý dokáže uspokojiť jej špecifické požiadavky.