OverSi | Coderama
Remote / Rotace v projektech / Bonus za doporučení 2000 € / Práce a cestování.
Získej odhad platu

Víme, že jsi nejlepší, a můžeš pracovat pro kohokoli.

Proto ti nabízíme kromě skvělých VÝHOD i adekvátní finanční ohodnocení. Vyplň náš dotazník a na základě tvých zkušeností ti spočítáme odhad tvé budoucí mzdy v CODERAMA.

Napiš nám:

OverSi
projekt

OverSi

OverSi je webový portál, který slouží úředníkům státní správy a samosprávy k získávání výpisů z různých státních registrů.

Klient
DXC Technology (Slovensko)
Typ projektu
Webová aplikace, integrace do registrů
Technologie
JAVA, MSSQL
Rok
2018 - 2022

Zadání

Účelem novely zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu a souvisejících zákonů bylo odstranit povinnost předkládat výpisy z různých rejstříků (výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z listu vlastnictví atd.). Cílem bylo zajistit náhradu za listinné výpisy/odpisy vydávané bezplatně. Systém bude poskytovat jednoduché přehledy o využívání služeb spotřebiteli a typech výpisů. V případě asynchronních žádostí orchestrace zajistí spuštění procesu, který sleduje stav žádosti a ukládá výsledek zpracování do databáze. Úředník bude zadávat požadavky do portálu a sledovat stav jejich zpracování. Po úspěšném dokončení může zobrazit a vytisknout získaná data/výkaz. Na projektu jsme začali pracovat v roce 2018 se společností DXC Technology jako jejím subdodavatelem.

Popis realizace

OverSi se skládá ze samotné webové aplikace, která běží na aplikačním serveru WildFly. Je postavena na frameworku Wicket a napsána v jazyce Java 8 s využitím technologií jako Spring, Hibernate, OAuth, Apache Shiro a dalších. Další součástí OverSi jsou integrace do jednotlivých registrů poskytovatelů dat běžících v clusteru Kubernetes. Tyto integrace jsou implementovány v jazyce Java 11 pomocí SpringBoot voláním webových služeb REST nebo SOAP. Některé služby vracejí finální výpis, některé výpisy je třeba sestavit z primárních dat. Výstupní dokument je vytvořen pomocí transformace Apache FOP ve formátu PDF.

Výsledek

OverSi má v současné době více než 35 000 uživatelů. Denně zpracuje přibližně 5000 požadavků. V současné době je na portálu implementováno 22 aplikací a postupně přibývají další. Od letošního roku přibyly například rodné, oddací či úmrtní listy, potvrzení pro uchazeče o zaměstnání, pomoc v hmotné nouzi, těžce zdravotně postižené a další. Nejvýznamnějším přínosem OverSi je úspora času a peněz občanů i podnikatelů, kteří již nemusí osobně vyhledávat a dokládat příslušná potvrzení a výpisy.

Co na to jeden z vývojářů?

Rád se podílím na aplikaci, která pomáhá odstraňovat byrokracii v naší zemi a usnadňuje komunikaci mezi občanem a státem. Jednak šetří čas občana a ulehčuje mu od chození z úřadu na úřad, zároveň se šetří peníze a také životní prostředí. Pracuji v týmu s odborníky s bohatými zkušenostmi, od kterých získávám nové zkušenosti. Máme také dobré osobní vztahy - můžeme si popovídat i o soukromých věcech a oni jsou vždy ochotni pomoci a poradit."

Róbert

DALŠÍ PROJEKT

Interní portál systému FinIS

Notino (Česká republika)