eObjednanie | Coderama
Remote / Rotace v projektech / Bonus za doporučení 2000 € / Práce a cestování.
Získej odhad platu

Víme, že jsi nejlepší, a můžeš pracovat pro kohokoli.

Proto ti nabízíme kromě skvělých VÝHOD i adekvátní finanční ohodnocení. Vyplň náš dotazník a na základě tvých zkušeností ti spočítáme odhad tvé budoucí mzdy v CODERAMA.

Napiš nám:

eObjednanie
projekt

eObjednanie

Objednávání je jednou z mnoha služeb elektronického zdravotnictví, které spravuje Národní centrum zdravotnických informací.

Klient
Asseco CE (Slovensko)
Typ projektu
Web application, Backend services
Technologie
C_SHARP, GIT, NET, NETCORE
Rok
od 2022

Zadání

Objednávání je jednou z mnoha služeb elektronického zdravotnictví, které spravuje Národní centrum zdravotnických informací. Umožňuje poskytovatelům zdravotní péče registrovat a zveřejňovat termíny vyšetření. Občané se mohou prostřednictvím webové aplikace bezplatně objednat na konkrétní termín v rámci dalších ordinačních hodin, požádat o objednání v ordinačních hodinách, vyhledat informace o ordinacích, zjistit informace o objednání nebo zrušit objednání.

Popis realizace

Cílem NCZI je zatraktivnit službu, usnadnit její používání a zároveň rozšířit službu E-objednávka o nové funkcionality, jako například: umožnit občanům objednat se na přesný termín i v úředních hodinách, rozšířit možnosti vyhledávání termínů, optimalizovat vyhledávání termínů, dočasně vyplnit termín na portálu v reálném čase, identifikovat pacienta v jednotné referenční databázi, přepracovat webovou aplikaci v souladu s design manuálem elektronických služeb státní správy a mnoho dalších. Systém eObjednavanie se skládá z webové aplikace, synchronizační aplikace, backendu a služeb brány. Realizace změnového požadavku si vyžádala implementační zásahy do všech modulů eObjednávky. Backendová část je postavena na architektuře SOAP s využitím technologie .NET WCF. Jako úložiště dat je použit databázový server MS SQL, ke kterému jsou aplikace připojeny prostřednictvím nástrojů Entity Framework a Dapper. Webová aplikace portálu eOrdering je postavena na frameworku ASP.NET Core MVC. Ve frontendové části aplikace jsou použity technologie jako Bootstrap, Knockout Typescript. Při realizaci požadavků na změnu byly rozšířeny o další, jako je SignalR a frontend IDSK. Bránu EOrder bylo třeba na základě specifikace transformovat ze služby WCF na rozhraní REST API. Při její implementaci již byly použity moderní technologie jako .NET 6 a gRPC.

Výsledek

Současný stav: První velká žádost o změnu od zahájení pilotního projektu elektronického zadávání veřejných zakázek je v závěrečné fázi implementace a další, navazující žádost o změnu je ve fázi analýzy.

Co řekl jeden z vývojářů:

"Přestože eHealth využívá poměrně staré technologie, považuji práci na projektu za velmi cennou zkušenost. Naučil jsem se spoustu nových věcí, a to nejen v oblasti zpracování zdravotnických informací.

Tomáš, .NET vývojář

DALŠÍ PROJEKT

Integra

SystemHouse Solutions (Švédsko)