Přejít nebo nepřejít ze serveru na cloud? Důvody, které stojí za zvážení. | Coderama
Remote / Rotace v projektech / Bonus za doporučení 2000 € / Práce a cestování.
Získej odhad platu

Víme, že jsi nejlepší, a můžeš pracovat pro kohokoli.

Proto ti nabízíme kromě skvělých VÝHOD i adekvátní finanční ohodnocení. Vyplň náš dotazník a na základě tvých zkušeností ti spočítáme odhad tvé budoucí mzdy v CODERAMA.

Napiš nám:

Zpět

Přejít nebo nepřejít ze serveru na cloud? Důvody, které stojí za zvážení.

Karol Sládeček|23.01.2023

Cloudové servery se stávají čím dál oblíbenější volbou pro podniky a organizace, které chtějí hostit své aplikace a data flexibilním, škálovatelným a nákladově efektivním způsobem. V tomto článku poskytne podrobný přehled o tom, co jsou to cloudové serverové služby, jaké různé typy jsou k dispozici a jaké jsou výhody a nevýhody jejich používání.

Budeme zahrnovat také příklady populárních poskytovatelů cloudových serverových služeb a případové studie organizací, které tyto služby úspěšně implementovaly. Nakonec nabídneme ověřené postupy implementace a správy cloudových serverových služeb, které zajistí hladké a úspěšné nasazení. Cílem tohoto článku je poskytnout komplexní zdroj informací pro každého, kdo má zájem se dozvědět více o cloudových serverových službách a o tom, jak je možné je využít k podpoře potřeb své organizace. 

Definice služeb cloudu

Cloudové serverové služby jsou typem výpočetní techniky založené na internetu, která poskytuje sdílené zdroje na zpracování a data počítačům a jiným zařízením na požádání. Jsou navrženy tak, aby byly škálovatelné a flexibilní a umožňovaly uživatelům přístup a využívání takové kapacity, jakou potřebují. Cloudové serverové služby se od tradičních serverových architektur liší několika klíčovými způsoby.

Za prvé, tradiční servery obvykle vlastní a provozuje organizace, která je využívá, zatímco cloudové serverové služby poskytuje dodavatel třetí strany a přístup k nim je možný přes internet. To znamená, že u cloudových serverových služeb se uživatel nemusí starat o fyzickou infrastrukturu a údržbu serverů, protože tyto úkoly zajišťuje dodavatel.

Za druhé, tradiční servery jsou obvykle omezené z hlediska své kapacity a zdrojů, zatímco služby cloudových serverů se dají snadno rozšířit nebo zmenšit, aby vyhověly měnícím se potřebám. Díky tomu jsou cloudové serverové služby obzvláště vhodné pro organizace, které zaznamenávají kolísání v poptávce nebo vyžadují možnost rychlého škálování svých výpočetních zdrojů.

Typy cloudových serverových služeb 

Existují tři hlavní typy cloudových serverových služeb: Infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS). 

Infrastruktura jako služba (IaaS) 

Je nejzákladnějším typem cloudové serverové služby a poskytuje uživatelům přístup k hrubým výpočetním zdrojům, jako jsou servery, úložiště a sítě. U IaaS je uživatel zodpovědný za instalaci a údržbu operačního systému a aplikací, stejně jako za konfiguraci infrastruktury podle svých potřeb. Mezi poskytovatele IaaS patří například Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure. 

Platforma jako služba (PaaS)

Jedná se o vyšší úroveň abstrakce než IaaS, která poskytuje uživatelům předem nakonfigurovanou platformu na vývoj, testování a nasazování aplikací. U PaaS se uživatel nemusí starat o základní infrastrukturu, protože tu spravuje dodavatel. Příkladem poskytovatelů PaaS jsou Google App Engine a Heroku. 

Software jako služba (SaaS)

Představuje nejvyšší úroveň abstrakce a poskytuje uživatelům přístup ke kompletní softwarové aplikaci, kterou spravuje a udržuje dodavatel. V případě SaaS se uživatel nemusí starat o infrastrukturu nebo platformu, protože i ty spravuje dodavatel. Příkladem poskytovatelů SaaS jsou Salesforce a Microsoft Office 365.

Výhody a nevýhody cloudových serverových služeb 

Je důležité, aby organizace před rozhodnutím o jejich využití důkladně zvážily tyto faktory. 

Cloudové serverové služby jsou také vysoce spolehlivé, protože jsou obvykle postaveny na redundantní infrastruktuře s několika vrstvami ochrany proti selhání. To znamená, že v případě selhání jednoho komponentu jsou k dispozici zálohy, které zajistí, že služba nebude přerušena. 

Cloudové serverové služby jsou také velmi flexibilní a dá se k nim přistupovat odkudkoliv s připojením na internet, což organizacím usnadňuje práci na dálku a spolupráci s členy týmu nacházejícími se na různých místech. 

Při používání cloudových serverových služeb však musíte zvážit i některé nevýhody. Jednou z potenciálních nevýhod je, že uživatel může mít menší kontrolu nad základní infrastrukturou a může mít omezené možnosti přizpůsobení. K tomu mohou existovat obavy o bezpečnost v souvislosti s ukládáním citlivých údajů u dodavatele třetí strany. Organizace tak mohou potřebovat zabezpečit přiměřené bezpečnostní opatření a ochranu svých dat. V závislosti na dodavateli se mohou vyskytnout problémy spojené s uzamčením dodavatele, což znamená, že může být těžké přejít k jinému poskytovateli, když se organizace zaváže k určité službě. 

Nákladová efektivita se obecně považuje spíše za výhodu než za nevýhodu cloudových serverových služeb. Jelikož uživatel platí jen za kapacitu, kterou využívá, a ne za počáteční náklady na nákup a údržbu vlastních serverů, cloudové serverové služby mohou často přinést značné úspory. Kromě toho, protože služby cloudových serverů jsou navrženy tak, aby byly škálovatelné, organizace mohou snadno přizpůsobit svou kapacitu měnícím se potřebám, což může pomoci dále snižovat náklady.

Je však důležité poznamenat, že využívaním službeb cloudových serverů jsou spojené i další potenciální náklady než jen poplatky za kapacitu. Ty mohou zahrnovat poplatky za přenos dat, úložiště a další služby, jako je monitorování a zabezpečení. Je důležité, aby organizace při hodnocení celkové nákladové efektivity služeb cloudových serverů pečlivě zvážily všechny tyto náklady.  

Existují situace, za kterých může být pro organizaci nákladově efektivnější udržovat vlastní servery než využívat služby cloudových serverů. Například, pokud má organizace vysokou úroveň využití a může využít úspory z rozsahu, může být schopna koupit a provozovat vlastní servery s nižšími náklady než při využívání cloudových serverových služeb.

Zde jsou uvedeny potenciální situace, za kterých nemusí být pro společnost nákladově efektivní používat služby cloudových serverů: 

Pokud má společnost nízkou úroveň využití, nemusí být schopná využít úspory z rozsahu, což by mohlo způsobit, že služby cloudových serverů budou dražší než udržování vlastních serverů.

 • Pokud má společnost specializované požadavky, které poskytovatel cloudových serverových služeb nedokáže splnit nebo jejichž realizace pomocí cloudové služby by byla příliš nákladná, může být nákladově efektivnější udržovat vlastní servery.
 • Pokud má společnost vysokou úroveň přenosu údajů, mohou jí vzniknout dodatečné náklady na výstup údajů a další poplatky u poskytovatele cloudových služeb.
 • Pokud má společnost velké množství dat, která musí uložit, mohou jí vzniknout dodatečné náklady na úložiště u poskytovatele cloudových služeb.
 • Pokud společnost podléhá přísným předpisům, které vyžadují, aby si udržovala kontrolu nad svými daty a infrastrukturou, může být nákladově efektivnější udržovat vlastní servery než využívat poskytovatele cloudových služeb.
 • Pokud má společnost velký počáteční rozpočet, může být nákladově efektivnější koupit a udržovat vlastní servery než platit průběžné poplatky poskytovatelům cloudových služeb.
 • Pokud má společnost velký počet zaměstnanců IT, kteří jsou schopni udržovat její vlastní servery, mohlo by být nákladově efektivnější tak učinit, než platit průběžné poplatky poskytovatelům cloudových služeb. 

Celkově by rozhodnutí o využívání cloudových serverových služeb mělo vycházet z pečlivého posouzení konkrétních potřeb a požadavků organizace.

Příklady poskytovatelů cloudových serverových služeb 

Existuje několik významných poskytovatelů cloudových serverových služeb, které nabízejí širokou škálu služeb a možností, z nichž si organizace mohou vybrat. Mezi nejznámější poskytovatele patří Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud Platform.

Amazon Web Services (AWS) 

Komplexní platforma cloud computingu, která nabízí širokou škálu služeb včetně výpočetních služeb, úložišť, databází, analytických služeb, strojového učení, zabezpečení a dalších. AWS široce využívají různé organizace včetně startupů, podniků a vládních agentur. 

Microsoft Azure 

Další populární platforma cloud computingu, která nabízí širokou škálu služeb včetně výpočetní techniky, úložiště, sítí, analytiky, umělé inteligence a dalších. Azure je obzvláště vhodný pro organizace, které používají technologie společnosti Microsoft, protože se bezproblémově integruje s ostatními produkty a službami společnosti Microsoft. 

Google Cloud Platform

Platforma cloud computingu, která nabízí celou řadu služeb včetně výpočetní techniky, úložiště, sítí, analytiky, strojového učení a dalších. Platforma Google Cloud Platform je známá svým silným zaměřením na analýzu dat a strojové učení a organizace v těchto oblastech ji často využívají. Kromě těchto hlavních poskytovatelů existuje i mnoho menších, specializovaných poskytovatelů cloudových serverových služeb, kteří nabízejí celou řadu služeb k uspokojení potřeb konkrétních odvětví nebo typů pracovních zátěží. Mezi takové poskytovatele patří například Oracle Cloud, IBM

Cloud a Rackspace

Celkově bude výběr poskytovatele cloudových serverových služeb záviset na konkrétních potřebách a požadavcích organizace, stejně jako na jejím rozpočtu a zdrojích. Obecně se organizacím doporučuje, aby prozkoumaly a porovnaly nabídky více poskytovatelů, aby se ujistily, že si vyberou to, co nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Osvědčené postupy implementace cloudových serverových služeb 

Existuje několik osvědčených postupů, které mohou organizace dodržovat při implementaci a správě cloudových serverových služeb, aby se zajistilo hladké a úspěšné nasazení. Zde jsou některé z nich: 

 1. Jasně definujte svoje obchodní potřeby a cíle: Před implementací cloudových serverových služeb je důležité porozumět konkrétním potřebám a cílům vaší organizace. To vám pomůže při výběru vhodného typu cloudové služby a poskytovatele, stejně jako při stanovení kritérií pro měření úspěšnosti nasazení.
 2. Proveďte důkladný průzkum a due diligence: Existuje mnoho různých poskytovatelů cloudových serverových služeb a nabídek, ze kterých si můžete vybrat, proto je důležité provést průzkum a porovnání možností, abyste se ujistili, že jste vybrali nejvhodnější pro vaši organizaci. To by mělo zahrnovat posouzení bezpečnostních opatření poskytovatele a jeho dodržování předpisů, stejně jako hodnocení jeho dosavadních výsledků v oblasti spolehlivosti a výkonu. 
 3. Plánujte zabezpečení a dodržování předpisů: Cloudové serverové služby nabízejí vysokou úroveň zabezpečení, ale stále je důležité, aby organizace přijaly vlastní opatření na ochranu svých dat a aplikací. To může zahrnovat implementaci dodatečných bezpečnostních opatření, jako je šifrování a vícefaktorová autentifikace, stejně jako zajištění souladu se všemi příslušnými předpisy nebo odvětvovými normami. 
 4. Vypracujte spolehlivý plán obnovy po havárii: Navzdory vysoké úrovni spolehlivosti, kterou nabízejí cloudové serverové služby, je stále důležité mít vypracovaný plán na obnovu po výpadcích nebo katastrofách. Měl by obsahovat identifikaci klíčových aplikací a dat a určení priorit jejich obnovy, stejně jako stanovení postupů pro testování a udržování plánu obnovy. 
 5. Monitorujte a optimalizujte výkon: Po spuštění cloudových serverových služeb je důležité monitorovat jejich výkon a identifikovat případné problémy nebo úzká místa. To může zahrnovat používání nástrojů pro monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs), jako je doba provozu, odezva a využití zdrojů, a přijímání opatření pro optimalizaci výkonu podle potřeby.


Dodržováním těchto osvědčených postupů mohou organizace efektivně implementovat a spravovat cloudové serverové služby, aby podpořily své obchodní potřeby a cíle. 

Shrnutí 

Cloudové serverové služby jsou oblíbenou volbou pro hosting aplikací a dat a nabízejí celou řadu výhod, včetně škálovatelnosti, spolehlivosti a flexibility. Existují tři hlavní typy cloudových serverových služeb: Infrastruktura jako služba (IaaS), Platforma jako služba (PaaS) a Software jako služba (SaaS), přičemž každý z nich nabízí různé úrovně abstrakce a kontroly.

Mezi hlavní poskytovatele cloudových serverových služeb patří Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud Platform, stejně jako mnoho menších specializovaných poskytovatelů.

Při implementaci cloudových serverových služeb je důležité pečlivě definovat obchodní potřeby a cíle, provést důkladný průzkum a due diligence, naplánovat zabezpečení a dodržování předpisů, vypracovat spolehlivý plán obnovy po havárii a monitorovat a optimalizovat výkon.

Celkově cloudové serverové služby nabízejí pohodlnou a škálovatelnou možnost hostingu aplikací a dat a mohou být cenným nástrojem pro organizace, které chtějí podporovat svůj růst a provoz.

I když se služby cloudových serverů obecně považují za nákladově efektivní možnost hostingu aplikací a dat, je důležité si uvědomit, že to nemusí být vždy pravda.

Nákladová efektivita cloudových serverových služeb může záviset na řadě faktorů, včetně velikosti a potřeb organizace, typu provozovaných pracovních zátěží a konkrétního poskytovatele cloudových služeb. Proto je důležité, aby organizace před učiněním rozhodnutí pečlivě zhodnotily své konkrétní potřeby a porovnaly náklady na udržení vlastních serverů ve srovnání s využíváním cloudových serverových služeb.

Karol Sládeček

Chief Technical Officer