Máte zájem o certifikát ISTQB? Vše, co potřebujete vědět. | Coderama
Remote / Rotace v projektech / Bonus za doporučení 2000 € / Práce a cestování.
Získej odhad platu

Víme, že jsi nejlepší, a můžeš pracovat pro kohokoli.

Proto ti nabízíme kromě skvělých VÝHOD i adekvátní finanční ohodnocení. Vyplň náš dotazník a na základě tvých zkušeností ti spočítáme odhad tvé budoucí mzdy v CODERAMA.

Napiš nám:

Zpět

Máte zájem o certifikát ISTQB? Vše, co potřebujete vědět.

Alexandra Vaszily|12.09.2022

Certifikát ISTQB pro testování softwaru získáte snadno. Podívejte se na našeho průvodce.

ISTQB je přední světový certifikační systém v oblasti testování softwaru. V roce 2021 ISTQB administrovalo více než 1,1 milionu zkoušek a vydalo více než 806 tisíc certifikátů ve více než 130 zemích. Díky rozsáhlé síti akreditovaných poskytovatelů školení, členských rad a poskytovatelů zkoušek je ISQBT jedním z největších a nejzavedenějších profesionálních certifikačních schémat na světě, které je neutrální vůči dodavatelům.

Termín ISTQB je v oboru uznáván jako de facto jazyk v oblasti testování softwaru a spojuje profesionály po celém světě. Systém certifikovaných testerů a portfolia certifikátů se neustále vyvíjí na základě poznatků expertů a lídrů v oboru z celého světa, stejně jako na základě průzkumů trhu a trendů.

ISTQB se snaží zajistit, aby systém a portfolio nadále sloužily testovací komunitě tím, že:

  • zajišťuje vysokou kvalitu výstupů;
  • neustále se přizpůsobuje, aby si systém udržel relevanci tím, že poskytuje cílené hloubkové vzdělávání se specializovanými certifikáty;
  • poskytuje globálně dostupné komplexní portfolio;
  • zpřístupňuje zdroje, jako jsou osnovy, vzorové zkoušky a slovník pojmů;
  • zohledňuje platné mezinárodní normy a jejich případné sladění;
  • zachovává zaměření na testování softwaru a zároveň se přizpůsobuje měnícím se charakteristikám kvality a zodpovědnosti za úlohy;
  • udržuje v platnosti již získané certifikáty.

Proč certifikát ISTQB?

Vysoce kvalitní vzdělávací osnovy: Všechny sylaby jsou vypracovány a revidovány předními odborníky na testování z akademické obce a průmyslu.

Celosvětové uznání: Certifikáty jsou celosvětově uznávány díky důslednému uplatňování politik a postupů ISTQB členskými radami.

Společný jazyk: ISTQB Glosář poskytuje společný slovník pro tuto profesi.

Objektivita: Hodnocení schopností testerů provádí nezávisle ISTQB a poskytuje objektivní ověření kompetencí.

Podpora dodržování etického kodexu: Všem certifikovaným testerům ISTQB se doporučuje dodržovat Etický kodex definovaný ISTQB.

Veřejná dostupnost: ISTQB slovník a sylaby jsou volně dostupné na webové stránce ISTQB a na webových stránkách členských rad v místních jazycích.

Otevřenost: Materiály ISTQB se vyvíjejí na dobrovolné bázi a jsou otevřené pro příspěvky kohokoli, kdo má zájem zapojit se do pracovních skupin ISTQB.

Nezávislost: Neziskový charakter ISTQB zaručuje, že obsah není omezen konkrétními metodikami nebo technologiemi a může čerpat z osvědčených postupů z širokého spektra zdrojů.

Neustálé zlepšování: Sylaby a další dokumenty se neustále zlepšují, aby vyhovovaly potřebám obchodních organizací po celém světě a držely krok s vývojem profese.

  1. Profesionální pozice: Certifikace poskytuje výhody jednotlivcům i organizacím, protože zaručuje, že odborníci na testování splňují vysoké standardy stanovené ISTQB

Úrovně a moduly:

ISTQB Certifikovaný Tester, základní úroveň (CTFL)

Základní úroveň je zaměřena na každého, kdo se podílí na testování softwaru. To zahrnuje ty, od nichž se očekává, že půjdou na pokročilejší kvalifikaci jako testovací analytici, testovací inženýři, testovací konzultanti, manažeři testování, UAT testeři a vývojáři softwaru. Základní úroveň je rozdělena do tří částí: Core, Agile a Specialist.

ISTQB Certifikovaný Tester základní úrovně je vstupním modulem do ISTQB certifikační schématu a jeho úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro pokračování na další moduly a úrovně.

Jednotlivé moduly jsou rozděleny do 3 skupin:

CORE – základní moduly, které se specializují na konkrétní typ testování nebo konkrétní přístup k dodávání softwaru (sekvenční/agilní).

AGILE – sada modulů zaměřených na agilní přístup k dodávání softwaru.

SPECIALIST – specializované moduly, které pokrývají konkrétní tematickou oblast testování.

V úrovních CORE a AGILE jsou submoduly rozděleny do tří, resp. dvou úrovní z hlediska úrovně znalostí – Advanced a Expert. Ve skupině SPECIALIST nenajdete pokročilé úrovně.

ISTQB Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)

Certifikace z pokročilé úrovně jsou pro zkušené odborníky z testování a jsou zaměřeny na prokázání hlubokých znalostí z oblastí testování a schopnosti vykonávat testovací aktivity v praxi. Pokročilá úroveň je rozdělena do tří částí: Core, Agile a Specialist.

ISTQB Certifikovaný Tester, expertní úroveň (CTEL)

Expertní stupeň rozšiřuje znalosti a zkušenosti získané na pokročilé úrovni poskytováním hlubokých, prakticky orientovaných certifikací pokrývajících různé oblasti testování. Expertním stupněm nabízí ISTQB kariérní růst pro testery s jasně definovanými business výsledky. Expertní úroveň má aktuálně dostupnou pouze Core část.

Obecně platí, že podmínkou toho, abyste se vůbec mohli zúčastnit zkoužky, je (kromě zaplacení poplatku) úspěšné absolvování zkoušky nejnižší úrovně.

Co to znamená?

Pro všechny zkoušky (včetně zkoušky Agile Tester na základní úrovni) je nezbytnou podmínkou vlastnictví certifikátu CTFL (Certified Testing Level Field).

V případě zkoušek na vyšší úrovni se vyžaduje certifikát základní úrovně pro daný modul (např. certifikát CTFL pro zkoušku Certified Advanced Level Tester - Test Analyst).

Pro zkoušky na úrovni experta je nezbytnou podmínkou certifikát úrovně pokročilý.

Co vlastně získáte s certifikací ISTQB jako zaměstnanec?

Systematický přístup k rozšiřování vašich znalostí

Jednotlivé moduly certifikačního systému jsou obvykle dobře strukturované a vhodně kombinují témata, která by měl zájemce o danou problematiku studovat.

Externí motivace, která nutí zaměstnance naučit se nové věci

Certifikační zkouška vás nutí prostudovat téma do určitého data (bez výmluv). Často jde o témata, která přesahují současnou „provozní potřebu". Tato širší perspektiva se mi v životě mnohokrát hodila.

Lepší postavení na trhu práce

Dnes již není výjimkou, že „vlastnictví" příslušného odborného osvědčení je podmínkou pro výkon určitých pracovních pozic. Pokud to není požadavek, určitě to bude výhoda vůči jinak srovnatelným „konkurentům", kteří nemohou prokázat své znalosti uznávaným certifikátem. V oblasti testování je certifikát ISTQB mezinárodně uznávaným dokladem o požadované úrovni znalostí. Tento certifikát znamená prestiž, a v případě dvou zájemců o testovací pozici bude spíše upřednostněn firmou ten s certifikátem ISTQB.

Vyšší úroveň uznání

Složení zkoušky pro vyšší úrovně znalostí (Advanced a Expert v systému ISTQB) není jednoduché. Pokud máte takový certifikát, určitě si získáte respekt v odborné komunitě.

Důkaz schopnosti porozumět odbornému textu v anglickém jazyce

U mnoha certifikačních zkoušek (zejména na pokročilejších úrovních) jsou studijní materiály a samotná zkouška k dispozici pouze v angličtině (nebo v jiných „světových" jazycích). Při zkoušce je často rozhodující bezchybné pochopení textu otázky. Kromě odborných znalostí tedy vlastnictví certifikátu dokazuje schopnost dobře porozumět odbornému cizojazyčnému textu.

Relativně nízká cena a celosvětová platnost

V mnoha certifikačních systémech není certifikační zkouška podmíněna absolvováním kurzu. Posluchač se na ni může připravit samostudiem. Ceny jsou potom přiměřené, obvykle se pohybují mezi 100-200 €.

Slevy na konference zařazené do sítě konferencí ISTQB

Tento bod je třešničkou na dortu a vztahuje se výhradně na certifikáty ISTQB. Pod hlavičkou ISTQB Conference Network se každoročně koná několik vícedenních odborných konferencí po celém světě. Na většině z nich přednášejí renomovaní odborníci z různých oblastí testování softwaru. Držitelé jakéhokoli certifikátu ISTQB mají obvykle slevu 10-20 %.

Certifikace ISTQB pro zaměstnavatele obecně

Zajištění společného jazyka pro všechny týmy

V systémech certifikace na základní úrovni (ať už jde o ISTQB testera nebo PRINCE2 designera) je jedním z nejdůležitějších přínosů zavedení společné terminologie. Není nic lepšího, než když všichni v týmu jasně vědí, jak mají chápat pojmy: plán testů nebo testovací případ.

Zvýšení kvality testování v organizaci

Vzdělávací osnovy pro jednotlivé moduly se nevytvářejí od začátku. Na jejich tvorbě se podílejí desítky expertů, kteří do nich promítají své poznatky a zkušenosti z praxe. Certifikovaní zaměstnanci pak mohou tyto znalosti přenést do fungování vaší organizace.

Umožňují vám zúčastnit se určitých výběrových řízeních

Zejména ve vládním sektoru se často setkáváme se soutěžními podklady, které přímo požadují, aby klíčové funkce v týmu dodavatele (např. vedoucí testování nebo projektový manažer) zastávali držitelé příslušného certifikátu.

Pomáhají při náboru

Samozřejmě, odborný certifikát automaticky nezaručuje, že jeho držitel bude schopným členem týmu. Určitě však svědčí o tom, že držitel věnoval předmětu určitý čas a dokázal se na zkoušku připravit. Tyto informace mohou být užitečné i při náborovém procesu.

Jak získat certifikát ISTQB

Přes vašeho zaměstnavatele

Často firma zajišťuje bezplatné školení certifikovanými školiteli pro vybrané testery. Jedná se spíše o služebně starší a schopnější testery, kde by se z pohledu firmy tato investice měla „vyplatit“. Služebně starší tester znamená, že je loajální k firmě a nehrozí, že by dal krátkodobě výpověď. Pro firmu je to prestiž, že zákazníkům může prezentovat, že má testery, kteří vlastní certifikát ISTQB.

Na vlastní náklady

Na webu je mnoho poskytovatelů certifikátu ISTQB, je však třeba si vybrat ověřenou firmu a porovnat ceny, aby jste zbytečně nezaplatili více.

Výběr firmy, která tento certifikát nabízí jako benefit

Mnoho firem nabízí tento certifikát jako firemní benefit pro testery.


Pohled našeho vývojáře

ISTQB je zaměřené hlavně na znalost terminologie v oblasti testování a vývoje softwaru. Došlo k dohodě sjednocení terminologie tak, aby testeři na celém světě rozuměli, když se použijí specifické pojmy (např. Smoke testy, Regresní testy, Funkční testy, Unit testy, Integrační testy atd.). To, že jim tester (a i ostatní členové týmu) rozumí, zefektivňuje komunikaci a zkracuje čas, což je v současných trendech agilního způsobu řízení vývoje softwaru velmi drahá komodita.

Nedorozumění často způsobují to, že někdo začne dělat něco jiného než to, co od něj někdo jiný očekával, a pak se to musí znovu opravit tak, aby se požadavky zpracovaly správně. Znalost správné terminologie pak umožňuje testerům reportovat výsledky testování tak, že jsou srozumitelné ostatním členům týmu. Např. když se na ranní poradě „stand-upu" řekne, že jsem provedl „Smoke testy", každý ví, že šlo o jednoduché rychlé testy testující jen základní funkcionalitu aplikace a ne o vyčerpávající testování do hloubky funkcionality s použitím více testovacích přístupů skrz celé spektrum funkcionality aplikace.

Na druhé straně to, že má tester ISTQB certifikát, není zárukou toho, že bude přínosem pro tým. Je to pomůcka, ale sama o sobě nedělá z testera dobrého testera. Navíc, i mezi vývojáři, product ownery, architekty a manažery jsou lidé, kteří terminologii probíranou v ISTQB dobře neovládají nebo si význam některých pojmů zaměňují. Pak je třeba komunikovat navíc, aby nedošlo k nedorozumění.

Alexandra Vaszily

Marketing manager