Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

GET SALLARY ESTIMATION

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Cross platform development

Cross platform development

Cross-platform development je spôsob vývoja softvérových produktov a služieb tak, aby dokázali bežať na viacerých platformách alebo prostrediach.

Myšlienkou cross-platform developmentu je zabezpečenie toho, aby aplikácia plnohodnotne fungovala vo viacerých prostrediach, či už ide o rôzne platformy ako PC a mobilné telefóny (ak chceme aplikáciu používať na desktope alebo na smartfóne), alebo viacero operačných systémov (napríklad ak chceme, aby aplikácia fungovala rovnako na Windowse a Linuxe). Motiváciou je zvyčajne to, aby mohol byť produkt predávaný viacerým užívateľom používajúcim rôzne typy zariadení.


Niektoré zo základných stratégií pre cross-platform development zahŕňajú kompiláciu rôznych verzií tej istej aplikácie pre rôzne operačné systémy, alebo vymedzenie častí alebo modulov aplikácie a ich prispôsobenie konkrétnemu operačnému systému. Ďalším možným prístupom je urobiť aplikáciu abstraktnejšou, a použitie inej aplikácie pre komunikáciu s operačným systémom (napríklad webové aplikácie sú abstraktné v tom, že komunikujú s webovými prehliadačmi a nie s operačným systémom, to má na starosti až prehliadač). Takýto sotfvér sa označuje v angličtine ako „platform agnostic“, teda že neuprednostňuje jednu platformu pred ostatnými.


Ak chceme mať aplikáciu cross-platformovú, znamená to že bude menej efektívna. Každá abstrakcia totiž znamená zvýšenie hardvérových nárokov, hoci dnes už bežný užívateľ rozdiel skoro vôbec nevidí. Navyše z hľadiska biznisu výhody ktoré cross platform development prináša (väčší dosah aplikácie a tým väčšie zisky) ďaleko prevyšujú jeho nevýhody.