Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

GET SALLARY ESTIMATION

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

Späť
Backend

Backend

Pojmom backend sa označuje časť aplikácie, ktorá nie je prístupná používateľom. Typicky sa jedná o serverovú stranu v klient-server architektúre. Backend má na starosti drvivú väčšinu funkcionality aplikácie, ako napríklad spracovávanie webových requestov, práca s dátami a ich ukladanie v databáze.

Backend spolupracuje s frontendom na vytvorenie plnej používateľskej skúsenosti. Dáta generované na backende sú odoslané na frontend kde sú prezentované používateľovi. Backend sa zvykne označovať ako vrstva pre prístup k dátam (data access layer) aplikácie, zatiaľ čo frontend sa označuje ako prezentačná vrstva (presentation layer). Hoci spoločnosti majú často oddelené backend a frontend tímy, hranica medzi týmito dvoma nie je úplne čierno-biela. Preto niektorí programátori píšu kód pre backend aj frontend spolu, čo sa označuje ako full-stack development.


V začiatkoch webových aplikácií, keď tieto aplikácie neboli také sofistikované ako dnes, backendová časť pozostávala z viacerých skriptov (zvyčajne PHP) ktoré sa vykonávali na serveri a vracali naspäť dáta na frontend na zobrazenie používateľovi. Dnes existuje veľa frameworkov, ako na tvorbu backendu tak aj frontendu, a obsah stránok sa generuje dynamicky.


Keďže backend pracuje s dátami a vykonáva všetky potrebné úkony pre chod aplikácie, je dôležitou úlohou backend programátora písať taký kód, ktorý je efektívny, zbytočne nezaťažuje server, databázu - napr. aby používateľ nečakal príliš dlho na potrebné dáta.