Remote / Rotácie na projektoch / Refferal bonus 2000€ / Work&Travel.
Získaj odhad platu

GET SALLARY ESTIMATION

Vieme, že ak si najlepší, môžeš pracovať pre kohokoľvek.

Preto ti ponúkame okrem skvelých BENEFITOV aj adekvátne platové ohodnotenie. Vyplň náš dotazník a my ti na základe tvojich skúseností vypracujeme odhad tvojej budúcej výplaty v CODERAMA.

Napíšte nám:

OverSi
projekt

OverSi

OverSi je webový portál, ktorý používajú úradníci štátnej správy a samosprávy na získavanie výpisov z rôznych štátnych registrov

Klient
DXC Technology (Slovenská republika)
Typ projektu
Web application, Integration to registers
Technológie
JAVA, MSSQL
Rok
2018-2022

Zadanie

Účelom novely zákona 71/1967 správneho poriadku a súvisiacich zákonov bolo eliminovať požadovanie predkladania výpisov z rôznych registrov (Výpis z Obchodného registra, Výpis zo Živnostenského registra, Výpis z Listu vlastníctva, a pod.). Cieľom bolo poskytnúť náhradu za listinné výpisy/odpisy, vydávané bezplatne. Systém bude poskytovať jednoduché prehľady využívania služieb podľa konzumentov a typov výpisov. V prípade asynchrónnych požiadaviek bude orchestrácia zabezpečovať spustenie procesu, ktorý sleduje stav vybavenia požiadavky a výsledok spracovania uloží do databázy. Úradník bude do portálu zadávať požiadavky, sledovať stav ich spracovania. Pri úspešnom vybavení si môže získané dáta/výpis prezrieť a vytlačiť. Na projekte sme začali pracovať v roku 2018 v spolupráci DXC Technology ako ich subdodávateľ.

NASLEDUJÚCI PROJEKT

eHealth

Asseco Central Europe (Slovenská republika)